Vuurvlieg » Specials » Meubelgeschiedenis
Vuurvlieg: Informatie van A tot Z

Meubels door de eeuwen heen

Meubels door de eeuwen heen Cultuur en mode maar ook het ontstaan van nieuwe technieken en het beschikbaar worden van andere materiaalsoorten hebben in elke tijd invloed gehad op de vormgeving, constructie en functie van meubels en bovendien het ontstaan van nieuwe type meubels.

Meubelmakers en meubelfabrieken

Meubelmakers waren (tot 1789) lid van een gilde, een belangenorganisatie voor alle soorten ambachten. Hier konden ambachtslieden samenwerken en ervaringen uitwisselen. Om het vak meubelmaken te leren, ging je bij een meester meubelmaker van zo'n gilde in de leer. Een meubelmaker specialiseerde zich in een techniek of type meubel. Zo waren er kisten- en kastenmakers of schrijnwerkers, stoelenmakers, lijstenmakers en beeldhouwers. Enkele bekende meubelmakers en meubelontwerpers waren: André Charles Boulle, Mattijs Horrix, Thomas Chippendale en Hendrik Petrus Berlage.

De Anna Paulowna Meubelfabriek van de Familie Horrix en de Koninklijke Nederlandsche Meubelfabriek H.P. Mutters & Zoon waren in de 19de eeuw een van de eerste meubelfabrieken in Nederland. De werknemers in de fabrieken werden in eigen bedrijf opgeleid tot meubelmaker. Andere bekende meubelfabrieken in Nederland waren bv.: Pander, Gispen, Pastoe en L.O.V.

Meubelsoorten en meubelstijlen

Tot en met de middeleeuwen bezaten mensen weinig meubels, daarna kwam daar langzaamaan verandering in. Er ontstonden steeds meer verschillende soorten meubels. Deze kunnen worden onderverdeeld naar functie; zitmeubels, bergmeubels, tafels, schrijfmeubels en bedden of naar stijl; Renaissance, Barok, Rococo, Neo-classicisme, Empire, Biedermeier, Neo-stijlen, Art nouveau en Art deco. Soms is de functie van een meubel na verloop van tijd veranderd, verloren gegaan of vervangen door een ander (moderner) soort meubel.
Meubelstijl: Empire

Meubelstijl: Empire

Vanaf ongeveer 1804 ontstond er door Napoleon Bonaparte in Frankrijk een kunststijl, die later 'Empire' (keizerrijk) werd genoemd. Het was een hofstijl, maar tevens geliefd onder de rijke burgers. Net…
Meubelstijl: Biedermeier

Meubelstijl: Biedermeier

In Duitsland en Oostenrijk ontstond rond 1815 een stroming binnen de meubelkunst, literatuur en beeldende kunst genaamd “Biedermeier”, die bleef bestaan tot ongeveer 1848 en zich tevens in Zwitserland…
Antieke meubels: stoelen en fauteuils

Antieke meubels: stoelen en fauteuils

Door de eeuwen heen hebben zitmeubels nogal wat veranderingen ondergaan wat betreft vorm, stijl, materiaal, comfort en soms functie. Daarbij hebben heersers, levenswijze en mode in het land waar een m…
Meubelstijl: Barok

Meubelstijl: Barok

De stijlperiode “Barok” ontstond rond 1600 in Italië en verspreidde zich daarna over de rest van Europa. In Frankrijk kwam de Barokstijl het meest tot uiting, door de invloed en stimulans van koning L…
De Oosterbeeksche Meubelfabriek L.O.V

De Oosterbeeksche Meubelfabriek L.O.V

Gerrit Pelt richtte in 1910 een idealistische meubelfabriek in Oosterbeek op, de “N.V. Oosterbeeksche Meubelfabriek L.O.V”: Labor Omnia Vincit oftewel Arbeid Overwint Alles. Zijn doel was een betere l…
Meubelstijl: Gotiek

Meubelstijl: Gotiek

Tijdens de middeleeuwen ontstond in Frankrijk rond 1140 de Gotiek, een stijl die vooral voorkwam in de Noord-Europese landen. Eerst werd deze stijl alleen in de bouwkunst toegepast, pas vanaf ongeveer…
Antieke meubelsoorten: banken

Antieke meubelsoorten: banken

Over het algemeen waren banken in de oudheid eenvoudig van vorm en constructie, weinig versierd en bovendien niet erg comfortabel door het ontbreken van stoffering. Banken dienden vaak afgewisseld als…
Koninklijke Nederlandsche Meubelfabriek H.P. Mutters & Zoon

Koninklijke Nederlandsche Meubelfabriek H.P. Mutters & Zoon

De meubelwerkplaats die waarschijnlijk in 1816 door Johannes Mutters en zijn zoon Hermanus Pieter Mutters in Den Haag werd opgericht, groeide in de loop van de 19de eeuw uit tot een van de grootste en…
Antieke meubelsoorten: bergmeubelen

Antieke meubelsoorten: bergmeubelen

Van oudsher was de kist het belangrijkste bergmeubel dat met bezat, een ruimte om voorwerpen, kleding en linnengoed in op te bergen. De kist ontwikkelde zich tot verschillende kastsoorten, die bijna a…
Gepubliceerd door Vuurvlieg op 06-10-2014, laatst gewijzigd op 11-02-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wikipedia